RANGERINGSARM

LAST NED SALGSTEGNINGER:

Salgstegninger mangler, kontakt oss.

TEKNISKE MÅL OG DATA

 

Betegnelse Feste Lengde
1000 BM HK L50/120 1000 mm