Om Gjerstad

Helse, miljø og sikkerhet

Gjerstad jobber kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte, samt beskyttelse av det eksterne miljø. Derfor gjennomfører vi stadige forbedrende tiltak som skal redusere risikoene ved arbeidet vårt. Vi ønsker ingen ulykker, og tar alle tenkelige forhåndsregler. Skulle likevel ulykken inntreffe, påtar vi oss det fulle ansvar, og ruster opp hvert område ved vår virksomhet. Vårt HMS-arbeid er en garanti vi gir – til våre ansatte og til våre kunder. For oss er det viktig at våre medarbeidere trives på jobb og HMS er også en viktig del av dette arbeidet, sammen med andre tiltak som gir en vinnerkultur internt på Gjerstad.
Gjerstad produserer et bredt utvalg av graveskuffer og tilbehør til gravemaskiner, hjullastere og andre anleggsmaskiner. Gjerstadskuffen er blitt et begrep på kvalitet, designet for varighet i solid utførelse og med perfekt passform. Med de senere års utvidede produktspekter har vi bevist at vi er tilpasningsdyktige og lydhøre for markedets forventninger og krav, og for fulle forsvarer vår posisjon som markedsleder. Vi leverer Rock Solid Solutions!
Gjerstad ble grunnlagt av Kjetil Moe i 1964, da som Gjerstad mek. Verksted. Selskapet drives nå av Moes sønn, Tor Kjetilson Moe. Etter en omleggings- og navneendringsprosess i 2010 består Gjerstad i dag av salgsselskapet Gjerstad Intera AS og produksjonsenheten Gjerstad Production AS.

Språk/language:

Markedets råeste utstyr: