GARANTERAD KVALITET SEDAN 1964

För över 50 år sedan startade Gjerstad Products för att erbjuda marknaden de allra bästa grävprodukterna. Den positionen har vi behållit, och i dag kan vi med stolthet hävda att få tillverkare använder mer tid och resurser än vi på forskning och utveckling. Gjerstad Products är beviset på att kvalitet lönar sig.

GJERSTADS HJÄLTAR

Hitta den produkt du söker här:

ROCK SOLID. ALWAYS.

Grävning är krävande – och det kostar. Inom Gjerstad Products är därför allt vi initierar genomtänkt och genomarbetat. Alla stenar vänds för att hitta de bästa lösningarna. Det gäller våra produkter – och det gäller vår organisation. Det gäller hur vi förhåller oss till kunderna, och hur vi tänker på miljön. Gjerstad Products skall leverera kvalitet i alla led. Det är därför vi säger; Rock solid. Always.

SERVICE & SLITDELAR

Gjerstad Products har genom sin långa erfarenhet inom anläggningsbranschen byggt upp en solid kunskap om underhåll och reparationer, samt vilken stor betydelse rätt underhåll har för ökad livslängd.
Vi vill bidra till att din Gjerstad-utrustning ska ge dig den bästa totalekonomin.

GJERSTAD – HISTORIEN BAKOM

50 år utan kompromisser