GJERSTAD – FRAMGÅNGSRIK INDUSTRIHISTORIA

 

1964

Gjerstad mek. verksted AS grundades 1964 av Kjetil Moe. Han arbetade som maskinentreprenör och såg behovet av bättre skopor än de som levererades med anläggningsmaskinerna.

Till en början bestod verksamheten av tillverkning och reparation av egna skopor, men de fick snart förfrågningar från andra entreprenörer. Detta ledde också till kontakt med maskinhandlare som började köpa skopor från Gjerstad till sina nya maskiner.

 

1967

Den lilla verkstaden som verksamheten startade i blev snart för liten, och 1967 flyttade företaget in i en ny, modern byggnad. Detta ledde till ytterligare tillväxt och snart var Gjerstad-skoporna kända över hela landet för sin goda kvalitet och passform. Samtidig utökades produktsortimentet, och utöver skopor producerades snöröjningsutrustning, timmerhanteringsutrustning, sidotippskopor för tunnellastning och utrustning för hantering av stenblock. Dessutom producerades under en period ett stort antal vagnar för transport av anläggningsfordon. Kjetil Moe knöt också kontakter i flera andra länder och exporten blev efter hand en betydande del av försäljningen.

 

1970- och 1980-talet

På 1970- och 80-talet byggdes verkstaden ut flera gånger och 1988 flyttade verksamheten in i en ny, modern industribyggnad ca. 2 km från den ursprungliga verkstaden. En drastisk minskning i anläggningsmarknaden medförde några tunga år för företaget, med stora kapitalkostnader och fallande omsättning.

 

1990-talet

Under 1990-talet utvecklades företaget vidare, fick nya kunder och producerade ständigt ny och större utrustning. 1999 dödades Kjetil Moe under en affärsresa i Sydafrika. Familjen hade ett tydligt önskemål om att verksamheten skulle drivas vidare som Kjetil önskat och efter en övergångsperiod tog sonen Tor Kjetilson Moe över VD-posten 2004.

 

2000-talet

Åren fram till 2008 präglades av stark tillväxt och fokus på produktutveckling. Gjerstad utvecklade bland annat shimsfria vändbara snabbfästen som blev en säljsuccé med en fördubbling av försäljningen varje år efter lanseringen 2005. Omsättning, antal anställda och resultat växte fram till och med 2007 som var rekordåret för Gjerstad.

 

Efter 2008 blev det återigen mycket dåliga tider i anläggningsbranschen och Gjerstad använde den lugna perioden till att ytterligare utveckla nya produkter samt förbättra och marknadsanpassa existerande produkter tillsammans med våra kunder. Samtidigt etablerades produktion i Asien för att möte den ökande konkurrensen.

 

I dag drivs varumärket Gjerstad av Gjerstad Products AS i Norge. Gjerstad har också stärkt sin position ytterligare i Skandinavien. Under 2013 förvärvades svenska Mowit och införlivades i Gjerstad. Företaget Gjerstad Products AB erbjuder i dag ett komplett produktsortiment för den svenska marknaden.

 

Under 2015 avvecklades produktionen i Asien och Gjerstad producerar nu det mesta av gräv- och hjullastarutrustningen i Skandinavien igen.

 

I dag

Vår strategi är att växa med högre volym på våra kärnprodukter, samtidigt som vi ständigt söker nya produkter och marknader för ytterligare tillväxt. Noggrann uppföljning tillsammans med producenter, stålleverantörer och logistikpartners skall bidra till att Gjerstad förblir nr. 1.

Våra kunder ställer dagliga krav på oss och vägen framåt är beroende av att vi kan möta utmaningarna. Det skall vi göra, för vi är:

Rock Solid. Always.