YLPEÄ JÄSEN:

TAKUUEHDOT

TAKUUEHDOT

1. Takuu:
1.1 Gjerstad Products AS:lla on 12 kuukauden tai 2000 tunnin yleinen takuu. Tämä ei sisällä HK-kiinnikkeitä/työkalukannattimia, joiden takuuaika on 4000 tuntia tai 2 vuotta.
1.2 Takuu päättyy, kun jokin ehdoista täyttyy.
1.3 Takuu koskee vain valmistus- tai materiaalivirheitä.

2. Valitus:
2.1 Valitukset on aina ilmoitettava Gjerstadille ennen toimenpiteiden toteuttamista.
2.2 Valituksen kohteena olevasta on ilmoitettava/dokumentoitava Gjerstadin verkkosivuilla olevalla lomakkeella: https://www.gjerstad.com/garantiskjema/ tai Sähköpostia voidaan käyttää myös, jos vastaavat tietovaatimukset täyttyvät (tuotantonumero, valokuvat) ongelmista, tuote- ja asiakastunnit sekä yhteystiedot.)
2.3 Gjerstad mahdollisesti hyväksyy sen, kun tarvittavat tiedot on lähetetty asiakkaalta/käyttäjältä. Gjerstadissa harkitsemme sitten toimenpiteitä ja ajankäyttöä niille, jotka saattavat joutua korjaamaan virheet.
2.4 Mikäli takuuehdot täyttyvät selvästi, korjaustyöt 7 000 Norjan kruunun kustannusrajalla ovat mahdollisia. asiakkaan toimesta ilman virallista hyväksyntää. Samat dokumentaatiovaatimukset ovat edelleen voimassa: tuotenumero, aukioloajat, valokuvat ja asiakas.
2.5 Tapahtuneet virheet tulee korjata mahdollisimman pian. Vaikka välitöntä toimenpidettä ei vaadittaisi, virhe on korjattava viimeistään 3 kuukauden kuluessa.
2.6 Työn saa suorittaa aina pätevä henkilöstö. Henkilökuntaa pyytävä henkilö on vastuussa korjaamojensa tarvittavasta pätevyydestä.
2.7 Gjerstadille lähetetään täytetty raportti suoritetuista töistä ja tavaran palautuksesta sovitaan Gjerstadin ja asiakkaan välillä.
2.8 Kaikki reklamaatiot hyvitetään asiakkaalle vasta valmistuneen/hyväksytyn valitustyön jälkeen. Kaikki osiin ja suoritettuihin töihin liittyvät laskut on saatava Gjerstadille viimeistään 2 kuukauden kuluessa. suoritetun työn jälkeen.

3. Gjerstad-kannet:
3.1 Ajokulut yhteensä jopa 100 km.
3.2 Tuntihinnat Gjerstadin tämänhetkisten hintojen mukaisesti. Jos ylitöitä käytetään/lasketaan, siitä on sovittava etukäteen.
3.3 Gjerstadin jälleenmyyjien hinnasto on varaosien nykyinen hintataso.

4. Gjerstad ei kata:
4.1 Kustannukset mahdollisista välillisistä vahingoista. Mukaan lukien toimintatappiot, tulonmenetys, muille laitteille tai henkilöille aiheutuneet vahingot.

5. Takuu ei koske:
5.1 Laitteen käyttö poikkeaa käyttöohjeen suosituksista, kuten massan omapainosta, ympäristöstä tai siitä, että tuotteen kanssa työskentelyssä on havaittu suurta huolimattomuutta.
5.2 Tuotteen ovat uudelleen rakentaneet tai korjanneet henkilöt, joilla ei ole riittävää ammatillista tietämystä.
5.3 Tuotteen ovat uudelleen rakentaneet tai korjanneet henkilöt, joilla ei ole riittävää ammatillista tietämystä

6. Sovitus / palautuslähetys / yleinen:
6.1 Tavaran puutteet tulee ilmoittaa 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos ei, palautusoikeus lakkaa.
6.2 Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön.
6.3 Räätälöityjä tuotteita ei voi palauttaa.
6.4 Kaikista palautuksista tulee tehdä kirjallinen sopimus Gjerstadin hyväksytyn henkilöstön kanssa.
6.5 Jos Gjerstad korjaa tuotteen kohtuullisessa ajassa, sitä ei ehkä vaadita ostamaan takaisin, vaatimaan hinnanalennusta tai esittämään muita vaatimuksia.
6.6 Asiakkaalle tehdyn laskun vähennyksiä ei hyväksytä, koska valitus käsitellään, mikä on erillinen asia ja tilintarkastaja sen mukaisesti.
6.7 Palautuksen toimituskulut voidaan veloittaa lähettäjältä.

7. Kiistat.
7.1 Kaikki riidat ratkaistaan ​​välimiesmenettelyssä.
CEG Finland Oy
Metsämutilantie 1
05460 Hyvinkää
Puh. 0400-479034
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram