RANGERINGSARM

LAST NED SALGSTEGNINGER:

IDW-GE5752A

TEKNISKE MÅL OG DATA

 

Betegnelse Feste Lengde
1000 BM HK L50/120 1000 mm