JETWASH

 

PRODUKTINFORMASJON:

• Effektiv rengjøring med ca 2400l vann i minuttet
• Enkel rigging på anleggsplassen
• Automatisk drift og minimalt vedlikehold
• Avsetningskar på ca 15m³ med slamfjerning rett i container
• Kan leveres flere varianter med hensyn til størrelse og kapasitet
• Vi kan også levere stasjonære anlegg

 

Alle type anlegg på forespørsel

TEKNISKE MÅL OG DATA

 

Bredde Volum Pumper/dyser Daglig kapasitet
4 m 2500 l/min 1 /104 100-150 biler
4 m 5000 l/min 2 /104 250-350 biler
6 m 5000 l/min 2 /184 300+ biler