STOLT MEDLEM AV:

GARANTIBETINGELSER

Garantibetingelser

1. Garanti:
1.1.Gjerstad Products AS har en generell garanti på 12 måneder eller 2000 timer. Herav unntas HK fester/redskapsfester som har en garantitid på 4000 timer eller 2 år.
1.2.Garantien opphører når ett av kriteriene er nådd.
1.3.Garantien gjelder kun fabrikasjon eller materialfeil.

2. Reklamasjon:
2.1.Reklamasjoner skal alltid meldes Gjerstad før tiltak settes i verk.
2.2.Det som reklameres på skal meldes/dokumenteres på skjema som finnes på Gjerstads hjemmeside: https://www.gjerstad.com/garantiskjema/ eller E-mail kan også brukes om tilsvarende informasjonskrav blir innfridd (produksjonsnummer, bilder av problem, timer på produkt og kunde og kontakt info.).
2.3.Gjerstad vil eventuelt godkjenne, etter at nødvendig informasjon er oversendt fra kunde/bruker. Gjerstad vi da vurdere tiltak og tidsbruk for de som eventuelt skal utbedre feil.
2.4.Ved en klar oppfylling av garantikravene kan utbedringsarbeid med kostnadsramme på 7000kr. utføres av kunde, uten formell godkjenning. Samme krav til dokumentasjon er likevel gjeldene: Prod.nr., timer, bilder og kunde.
2.5.Oppstått feil skal utbedres så raskt som mulig. Selv om det ikke er påkrevd med umiddelbar action, skal feilen være utført senest i løpet av 3 mnd.
2.6.Arbeidet som utføres skal alltid gjøres av kvalifisert personell. Den som rekvirerer personell er ansvarlige for nødvendige kvalifikasjoner til deres respektive reparatører.
2.7.Ferdig rapport av utført arbeid sendes Gjerstad og eventuell retur av varer avtales mellom Gjerstad og kunde.
2.8.Alle reklamasjoner krediteres kunde først etter ferdigstillelse/ godkjenning av reklamasjons-arbeidet. Eventuell faktura relatert til deler og utført arbeid må være Gjerstad i hende senest 2 mnd. etter utført arbeid.

3. Gjerstad dekker:
3.1.Kjøreutgifter inntil 100 km totalt.
3.2.Timesatser i henhold til Gjerstad sine gjeldende satser. Skal overtid benyttes/faktureres må dette avtales i forkant.
3.3.Gjerstads prisliste til forhandlere er gjeldende prisnivå relatert til reservedeler.

4. Gjerstad dekker ikke:
4.1.Kostnader av følgeskader som måtte oppstå. Herunder driftstap, tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr eller personer.

5. Garantien gjelder ikke om:
5.1.Bruken av utstyret er utenfor bruksanvisningens anbefalinger som egenvekt på masse, miljø eller at det er utvist stor uforsiktighet i arbeidet med produktet.
5.2.Produktet er ombygget eller reparert av personer uten tilstrekkelig fagkunnskap.
5.3.Produktet er benyttet på maskiner/utstyr som har vekt, ytelse eller hastighet ut over det som er angitt i bruksanvisningen.

6. Oppgjør/returforsendelse/generelt:
6.1.Mangler eller feil på varer skal fremsettes 14 dager etter at varen er mottatt. Om ikke bortfaller retten til retur.
6.2.Produktet som eventuelt returneres må være ubrukt.
6.3.Kundetilpassede produkter kan ikke returneres.
6.4.Eventuell retur må refereres til en skriftlig avtale med godkjent personell hos Gjerstad.
6.5.Det kan ikke kreves å omgjøre kjøpet, kreve prisreduksjon eller fremsette andre krav dersom Gjerstad innen rimelig tid reparerer produktet.
6.6.Eventuelle fratrekk på faktura til kunde aksepteres ikke, da en reklamasjon blir behandlet som er egen sak og regnskapsførers deretter.
6.7.Fraktkostnader av retur blir eventuelt belastet avsender.

7. Tvistesaker.
7.1.Alle eventuelle tvistesaker skal avgjøres ved voldgift.
CEG Norway AS
Gjerstadveien 373
4993 Sundebru Norway
Tlf: +47 37 11 91 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram