STOLT MEDLEM AV:

VI FEIRER 60 ÅRS
JUBILEUM I 2024!

Gjerstad er 60 år, vi har holdt på siden 1964 til 2024
Til å begynne med bestod virksomheten av bygging og reparasjon av egne skuffer, men det ble snart spørsmål om skuffer fraandre entreprenører. Dette førte til ny vekst, og snart var Gjerstad-skuffene kjent over hele landet for sin gode kvalitet og passform.

Samtidig økte produktspekteret, og i tillegg til skuffer ble det produsert snøryddingsutstyr, tømmerhåndteringsutstyr, sidetippskuffer for tunnellasting og utstyr for håndtering av steinblokker.
På 1970- og 80-tallet ble verkstedet utvidet flere ganger, og i 1988 flyttet bedriften inn i nytt, tidsmessig industribygg ca. 2 km fra det opprinnelige verkstedet. Utover 1990-tallet utviklet bedriften seg videre, fikk nye kunder og produserte stadig nytt og større utstyr. I 1999 gikk Kjetil Moe brått bort 65 år gammel, familien hadde et klart ønske om at bedriften skulle føres videre slik Kjetil også ønsket, og etter en overgangsperiode overtok sønnen, Tor Kjetilson Moe, som daglig leder I 2004.
 På 2000-tallet fokuserte Gjerstad på vekst og innovasjon med mange nye og spennende produkter og kunderelasjoner. Gjerstad ble en del av CEG i 2021 og fokuserer nå på vekst i Norden, Europa og i USA med et sterkt produksjonsnettverk tuftet på kvalitet, leveringspresisjon

Gjerstad

VELLYKKET INDUSTRIHISTORIE

1964

Gjerstad mek. verksted AS ble stiftet i 1964 av Kjetil Moe. Han arbeidet som maskinentreprenør, og så behovet for bedre skuffer enn de som ble levert med anleggsmaskinene.

Til å begynne med bestod virksomheten av bygging og reparasjon av egne skuffer, men det ble snart spørsmål om skuffer fra andre entreprenører. Dette førte også til kontakt med maskinforhandlere som begynte å kjøpe skuffer fra Gjerstad til sine nye maskiner.

1967

Det lille verkstedet som virksomheten startet i ble snart for lite, og i 1967 flyttet bedriften inn i et nytt, moderne bygg. Dette førte til ny vekst, og snart var Gjerstad-skuffene kjent over hele landet for sin gode kvalitet og passform. Samtidig økte produktspekteret, og i tillegg til skuffer ble det produsert snøryddingsutstyr, tømmerhåndteringsutstyr, sidetippskuffer for tunnellasting og utstyr for håndtering av steinblokker. Dessuten ble det i en periode produsert mange tilhengere for transport av anleggsmaskiner. Kjetil Moe knyttet også kontakter i flere andre land, og etter hvert ble eksporten en betydelig del av salget.

1970- og 1980-tallet

På 1970- og 80-tallet ble verkstedet utvidet flere ganger, og i 1988 flyttet bedriften inn i nytt, tidsmessig industribygg ca. 2 km fra det opprinnelige verkstedet. Drastiske fall i anleggsmarkedet medførte noen tunge år for bedriften, med store kapitalkostnader og fallende omsetning.

1990-tallet

Utover 1990-tallet utviklet bedriften seg videre, fikk nye kunder og produserte stadig nytt og større utstyr.

I 1999 gikk Kjetil Moe brått bort 65 år gammel, familien hadde et klart ønske om at bedriften skulle føres videre slik Kjetil også ønsket, og etter en overgangsperiode overtok sønnen,
Tor Kjetilson Moe, som daglig leder i 2004.

2000-tallet

Årene frem til 2008 var preget av sterk vekst og fokus på produktutvikling. Gjerstad utviklet blant annet shimsefrie vendbare HK-fester som ble en salgssuksess med dobling av salget hvert år etter lanseringen i 2005. Omsetning, antall ansatte og resultatene vokste frem til og med 2007, som var rekordåret for Gjerstad.

Etter 2008 ble det igjen svært dårlige tider i anleggsbransjen og Gjerstad benyttet den rolige tiden til ytterligere å utvikle nye produkter, forbedre eksisterende produkter og markedstilpasninger med våre kunder. Samtidig ble det etablert produksjon i Asia for å møte den voksende konkurransen.

I dag driftes merkevaren Gjerstad av CEG Norway AS i Norge. Gjerstad har også styrket sin posisjon ytterligere i Skandinavia. I 2013 ble svenske Mowit kjøpt opp og innlemmet i Gjerstad. Selskapet CEG Sweden AB tilbyr i dag fullt Gjerstad-produktspekter i det svenske markedet.

I 2015 ble all produksjon i Asia avviklet og Gjerstad produserer det meste av grave- og hjullasterutstyret i Skandinavia igjen.

I dag

Vår strategi er å vokse med høyere volum på våre kjerneprodukter, samtidig som vi stadig søker nye produkter og markeder for ytterligere vekst. Tett oppfølging sammen med produsenter, stålleverandører og logistikkpartnere skal bidra til at Gjerstad forblir nr. 1. Gjerstad er i dag en virksomhet under Construction Equipment Group AS (cegroup.no) og sammen med søsterselskaper skal vi skape Norden beste leverandør av utstyr til både landbruk, bygg, anlegg og industri.

Våre kunder stiller daglig krav til oss og veien videre er avhengig av at vi klarer å svare på utfordringene. Det skal vi klare, for vi er:
Rock Solid. Always.
CEG Norway AS
Gjerstadveien 373
4993 Sundebru Norway
Tlf: +47 37 11 91 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
apartmentcogstoremap-markerlocationearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram