SMALSKUFFE

 

PRODUKTINFORMASJON:

  • Lang bunn/fremtrukket front
  • Lett å fylle/tømme
  • Lave vedlikeholdskostnader og høy driftsikkerhet

 

 

LAST NED SALGSTEGNINGER FOR STD:

GJERSTAD STD DITCH BUCKET 80L S40
GJERSTAD STD DITCH BUCKET 100L S40
GJERSTAD STD DITCH BUCKET 120L S40
GJERSTAD STD DITCH BUCKET 155L S40
GJERSTAD STD DITCH BUCKET 185L S50

 

LAST NED SALGSTEGNINGER FOR HD:

GJERSTAD HD DITCH BUCKET 350L S60
GJERSTAD HD DITCH BUCKET 420L S60
GJERSTAD HD DITCH BUCKET 600L S70
GJERSTAD HD DITCH BUCKET 700L S70
GJERSTAD HD DITCH BUCKET 850L S70
GJERSTAD HD DITCH BUCKET 1100L G90

 

Salgstegning kan avvike fra dagens modell.

TEKNISKE MÅL OG DATA STD

 

Volum L SAE / HK Modell Bredde Knivtype Vekt ca. Anbefalt vektkl
80 / S40 STD 300mm 20mm 80kg 2-3 tonn
100 / S40 STD 400mm 20mm 85kg 3-4 tonn
120 / S40 STD 300mm 20mm 100kg 4-5 tonn
120 / S45 STD 300mm 20mm 105kg 4-5 tonn
155 / S40 STD 400mm 20mm 110kg 5-6 tonn
155 / S45 STD 400mm 20mm 115kg 5-6 tonn
185 / S45 STD 400mm 25mm 165kg 6-8 tonn
185 / S50 STD 400mm 25mm 165kg 6-8 tonn

 

TEKNISKE MÅL OG DATA HD

 

Volum L SAE / HK Modell Bredde Knivtype Vekt ca. Anbefalt vektkl
350 / S60 HD 540mm 30mm 300 kg 12-16 tonn
420 / S60 HD 660mm 30mm 325 kg 14-18 tonn
600 / S70 HD 700mm 40mm 510 kg 18-25 tonn
700 / S70 HD 750mm 40mm 610 kg 25-32 tonn
850 / S70 HD 870mm 40mm 685 kg 25-32 tonn
1000 / S70 HD 1000mm 40mm 25-32 tonn
1100 / G90 HD 990mm 50mm 1030 kg 30-40 tonn