VÄGHYVEL

PRODUKTINFORMASJON:

  • Det mest kompletta frontbladet för väghyvlar
  • Många valbara kombinationer för optimal kundanpassning
  • Låga underhållskostnader och hög driftsäkerhet

 

 

LADDA NER MÅTTSKISSER:

Måttskisser saknas, kontakta oss.

TEKNISKA DATA

Vekt ca.
10 fot, 40 graders svängning, direktmonterat 1230kg
12 fot, 40 graders svängning, direktmonterat
10 fot, endast lyft, direktmonterat 1100kg
12 fot, endast lyft, direktmonterat
Standardmonterade markeringsljus