STOLT MEDLEM AV:

GARANTIVILLKOR

Garantivillkor

1. Garanti:
1.1 Gjerstad Products AS har en allmän garanti på 12 månader eller 2000 timmar. Detta utesluter HK -fästelement / verktygsfästen som har en garantitid på 4000 timmar eller 2 år.
1.2 Garantin upphör att gälla när ett av kriterierna uppnås.
1.3 Garantin gäller endast tillverknings- eller materialfel.

2. Reklamation:
2.1 Klagomål måste alltid rapporteras till Gjerstad innan åtgärder vidtas.
2.2 Det som klagas över måste rapporteras/dokumenteras på ett formulär som finns på Gjerstads webbplats: https://www.gjerstad.com/garantiskjema/ eller E-post kan också användas om motsvarande informationskrav är uppfyllda (produktionsnummer, foton av problem, timmar på produkt och kund och kontaktinformation.)
2.3 Gjerstad kommer eventuellt att godkänna, efter att nödvändig information har skickats från kunden / användaren. Gjerstad överväger vi sedan åtgärder och tidsanvändning för dem som kan behöva rätta till fel.
2.4 Vid en klar uppfyllelse av garantikraven kan reparationsarbeten med en kostnadsgräns på 7 000 NOK. utförs av kund, utan formellt godkännande. Samma krav för dokumentation gäller fortfarande: Produktnummer, Timmar, foton och kund.
2.5 Fel som har inträffat måste åtgärdas så snart som möjligt. Även om det inte krävs omedelbar åtgärd måste felet slutföras senast inom 3 månader.
2.6 Arbetet måste alltid utföras av kvalificerad personal. Den person som begär personal är ansvarig för nödvändiga kvalifikationer hos sina respektive reparatörer.
2.7 Fullbordad rapport om utfört arbete skickas till Gjerstad och eventuell retur av varor avtalas mellan Gjerstad och kunden.
2.8 Alla klagomål krediteras kunden först efter avslutat / godkänt klagomålsarbete. Eventuell faktura relaterad till delar och utfört arbete måste vara Gjerstad tillhanda senast 2 månader. efter utfört arbete.

3. Gjerstad täcker:
3.1 Körkostnader upp till 100 km totalt.
3.2 Timpriser i enlighet med Gjerstads nuvarande priser. Om övertid ska användas / faktureras måste detta avtalas i förväg.
3.3 Gjerstads prislista för återförsäljare är den aktuella prisnivån för reservdelar.

4. Gjerstad täcker inte:
4.1 Kostnader för följdskador som kan uppstå. Inklusive driftsförluster, förlorad inkomst, skada på annan utrustning eller personer.

5. Garantin gäller inte:
5.1 Användningen av utrustningen ligger utanför rekommendationerna i bruksanvisningen, såsom egenvikt på massa, miljö eller att stor slarv har visats i arbetet med produkten.
5.2 Produkten har byggts om eller reparerats av personer utan tillräcklig yrkeskunskap.
5.2 Produkten har byggts om eller reparerats av personer utan tillräcklig yrkeskunskap.

6. Avräkning / retursändning / allmänt:
6.1 Defekter i varor måste lämnas in 14 dagar efter att varan mottagits. Om inte, upphör rätten att återvända.
6.2 Produkten som kan returneras måste vara oanvänd.
6.3 Anpassade produkter kan inte returneras.
6.4 All retur måste hänvisas till ett skriftligt avtal med godkänd personal på Gjerstad.
6.5 Det kan inte krävas att återköpa köpet, kräva prissänkning eller göra andra anspråk om Gjerstad reparerar produkten inom rimlig tid.
6.6 Eventuella avdrag på fakturan till kunden accepteras inte, eftersom ett klagomål behandlas som är ett separat ärende och revisorn i enlighet därmed.
6.7 Fraktkostnader för retur kan debiteras avsändaren.

7. Tvister.
7. Tvister 7.1 Alla tvister ska lösas genom skiljedom.
Gjerstad Products AS
Gjerstadveien 373
4993 Sundebru Norway
Tel: +47 37 11 91 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2022 - Gjerstad Products AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram