STOLT MEDLEM AV:

Gjerstad

LYCKLIG INDUSTRIELL HISTORIA

1964

Gjerstad mek. verksted AS grundades 1964 av Kjetil Moe. Han arbetade som maskinentreprenör och såg behovet av bättre lådor än de som levererades med byggmaskinerna.

Inledningsvis bestod verksamheten av att bygga och reparera egna lådor, men det kom snart frågor om lådor från andra entreprenörer. Detta ledde också till kontakt med maskinhandlare som började köpa lådor från Gjerstad till sina nya maskiner.

1967

Den lilla verkstad där verksamheten startade blev snart för liten och 1967 flyttade företaget in i en ny, modern byggnad. Detta ledde till ny tillväxt, och snart var Gjerstad -lådorna kända över hela landet för sin goda kvalitet och passform. Samtidigt ökade produktsortimentet, och förutom skopor tillverkades snöröjningsutrustning, timmerhanteringsutrustning, sidotippande skopor för tunnellastning och utrustning för hantering av stenblock. Dessutom producerades under en period många släp för transport av entreprenadmaskiner. Kjetil Moe tog också kontakter i flera andra länder, och så småningom blev exporten en betydande del av försäljningen.

1970- og 1980-talen

På 1970- och 80 -talen utökades verkstaden flera gånger, och 1988 flyttade företaget in i en ny, modern industribyggnad ca. 2 km från den ursprungliga verkstaden. Drastiska nedgångar på byggmarknaden ledde till några svåra år för företaget, med stora kapitalkostnader och sjunkande omsättning.

1990-talen

Utover 1990-tallet utviklet bedriften seg videre, fikk nye kunder og produserte stadig nytt og større utstyr. 

I 1999 gikk Kjetil Moe brått bort 65 år gammel, familien hadde et klart ønske om at bedriften skulle føres videre slik Kjetil også ønsket, og etter en overgangsperiode overtok sønnen, 
Tor Kjetilson Moe, som daglig leder i 2004.

2000-talen

Åren fram till 2008 präglades av stark tillväxt och fokus på produktutveckling. Bland annat utvecklade Gjerstad shimfria vändbara HK-fästelement som blev en försäljningssuccé med en fördubbling av försäljningen varje år efter lanseringen 2005. Omsättning, antal anställda och resultat växte fram till och med 2007, vilket var rekordåret för Gjerstad.

Efter 2008 var det återigen mycket dåliga tider i byggbranschen och Gjerstad använde den tysta tiden för att vidareutveckla nya produkter, förbättra befintliga produkter och marknadsanpassningar med våra kunder. Samtidigt etablerades produktionen i Asien för att möta den växande konkurrensen.

Idag drivs varumärket Gjerstad av CEG Norway AS i Norge. Gjerstad har också stärkt sin position ytterligare i Skandinavien. År 2013 förvärvades och införlivades svenska Mowit i Gjerstad. Företaget CEG Sweden AB erbjuder för närvarande ett komplett Gjerstad-produktsortiment på den svenska marknaden.

År 2015 avbröts all produktion i Asien och Gjerstad producerar merparten av gräv- och hjullastarutrustningen i Skandinavien igen.

I dag

Vår strategi är att växa med högre volymer av våra kärnprodukter, samtidigt som vi ständigt söker nya produkter och marknader för ytterligare tillväxt. Tät uppföljning tillsammans med producenter, stålleverantörer och logistikpartners kommer att bidra till att Gjerstad blir nummer 1. Gjerstad är idag en verksamhet under Construction Equipment Group AS (cegroup.no) och tillsammans med systerbolag ska vi skapa Nordens bästa leverantör av utrustning för både lantbruk, bygg, bygg och industri.

Våra kunder ställer dagliga krav på oss och vägen framåt beror på att vi kan svara på utmaningarna. Vi måste göra det, för vi är:
Rock Solid. Always.
CEG Sweden AB
Ehns Gata 6
51156 Kinna Sweden
Tel: 020-55 60 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
apartmentcogstoremap-markerlocationearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram